Cestovné poistenie

V našej cestovnej agentúre Vám ponúkame krátkodobé cestovné poistenie UNION.


Poistenie Vám spravíme na počkanie, pričom potrebujeme len Vaše meno, adresu a rodné číslo.

Súčasťou krátkodobého komplexného cestovného poistenia je:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí
 • poistenie batožiny (vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou
 • poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta a nákladov kaucie)
 • úrazové poistenie

Doplnkovo je možné uzavrieť: poistenie storna objednanej služby

Výhody cestovného poistenia

 • možnosť dojednania poistenia inou osobou, ako je poistený
 • VOLITEĽNÝ ROZSAH poistenia (klient si volí, ktoré riziká si poistí)
 • ZVÝHODNENÉ SADZBY POISTNÉHO (pre rodiny, kolektívy osôb, držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC, ITIC, poistenci UZP)
 • voliteľná ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA
 • poistenie klientov, ktorí sa rekreačne alebo organizovane venujú ŠPORTovým disciplínam
 • poistenie klientov, ktorí budú v zahraničí MANUÁLNE PRACOVAŤ

Výška poistného

Pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí je pre územnú platnosť poistenia EURÓPA v prípade poistenia TURISTA výška poistného od 0,70 EUR (21,09 SKK) /deň/osoba.

Pre poistenie batožiny je bez ohľadu na územnú platnosť poistenia v prípade poistenia jednotlivca výška poistného od 0,25 EUR (7,53 SKK)/deň/osoba.


Pre poistenie zodpovednosti za škodu je bez ohľadu na územnú platnosť poistenia v prípade poistenia jednotlivca výška poistného od 0,10 EUR (3,01 SKK)/deň/osoba.


Pre úrazové poistenie je pre územnú platnosť poistenia EURÓPA v prípade poistenia TURISTA výška poistného od 0,15 EUR (4,52 SKK)/deň/osoba.

Riziko

Rozsah

Poistná suma v EUR

Poistná suma

1.

poistenie liečebných nákladov v

a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti

120.000,00 EUR

3.615.120,00 SKK

zahraničí

b) prevoz telesných pozostatkov

7.000,00 EUR

210.882,00 SKK

c) kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok

100,00 EUR

3.012,60 SKK

d) ošetrenie jedného zuba

100,00 EUR

3.012,60 SKK

spolu za všetky zuby

max. 300,00 EUR

9.037,80 SKK


asistenčná služba

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí

bez limitu

bez limitu

2.

poistenie batožiny

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí

700,00 EUR

21.088,20 SKK

max. 350,00 EUR/1 vec

10.544,10 SKK

spoluúčasť 15,00 EUR

451,89 SKK


poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou

nákup náhradných odevov a toaletných potrieb

do 24 hod - 100,00 EUR

3.012,60 SKK

do 48 hod - 300,00 EUR

9.037,80 SKK


poistenie straty dokladov

náklady na zaobstaranie náhradných dokladov

350,00 EUR

10.544,10 SKK

3.

poistenie zodpovednosti za škody

a) škody na zdraví

100.000,00 EUR

3.012.600,00 SKK

b) škody na majetku

35.000,00 EUR

1.054.410,00 SKK

c) náklady na advokáta

2.000,00 EUR

60.252,00 SKK

d) náklady kaucie

3.000,00 EUR

90.378,00 SKK

spolu za c) a d)

max. 5.000,00 EUR

150.630,00 SKK

4.

úrazové poistenie

trvalé následky úrazu

7.000,00 EUR

210.882,00 SKK

smrť úrazom

3.500,00 EUR

105.441,00 SKK

Zľavy

Pri poistení môžete využiť tieto zľavy:

 • pre rodiny s deťmi do 18 rokov - platí sa ako za tri osoby bez ohľadu na to, koľko osôb sa poisťuje
 • držitelia karty EURO<26, preukazu ISIC a karty GO<26 majú zľavu vo výške 30% na poistení liečebných nákladov a 15% na úrazovom poistení
 • držitelia Medzinárodného učiteľského preukazu ITIC majú zľavu vo výške 10% na poistení liečebných nákladov a 5% na úrazovom poistení

deti do 15 rokov (ak sa nepoisťujú v rámci rodiny) majú zľavu 10%

Riziko Rozsah Poistná suma v EUR Poistná suma
1. poistenie liečebných nákladov v a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti 120.000,00 EUR 3.615.120,00 SKK
zahraničí b) prevoz telesných pozostatkov 7.000,00 EUR 210.882,00 SKK
c) kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok 100,00 EUR 3.012,60 SKK
d) ošetrenie jedného zuba 100,00 EUR 3.012,60 SKK
spolu za všetky zuby max. 300,00 EUR 9.037,80 SKK
X asistenčná služba 24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí bez limitu bez limitu
2. poistenie batožiny poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí 700,00 EUR 21.088,20 SKK
max. 350,00 EUR/1 vec 10.544,10 SKK
spoluúčasť 15,00 EUR 451,89 SKK
X poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou nákup náhradných odevov a toaletných potrieb do 24 hod - 100,00 EUR 3.012,60 SKK
do 48 hod - 300,00 EUR 9.037,80 SKK
X poistenie straty dokladov náklady na zaobstaranie náhradných dokladov 350,00 EUR 10.544,10 SKK
3. poistenie zodpovednosti za škody a) škody na zdraví 100.000,00 EUR 3.012.600,00 SKK
b) škody na majetku 35.000,00 EUR 1.054.410,00 SKK
c) náklady na advokáta 2.000,00 EUR 60.252,00 SKK
d) náklady kaucie 3.000,00 EUR 90.378,00 SKK
spolu za c) a d) max. 5.000,00 EUR 150.630,00 SKK
4. úrazové poistenie trvalé následky úrazu 7.000,00 EUR 210.882,00 SKK
smrť úrazom 3.500,00 EUR 105.441,00 SKK