Pred odletom

Ak nie je určené inak, na letisko je potrebné dostaviť sa 2 hodiny pred odletom lietadla. Následne by ste mali prejsť na check-in k pultu, ktorý súvisí s Vaším odletom. Tu Vám odoberú batožinu /v prípade, že neletíte len s príručnou/ a vydajú boarding pass, ktorý Vás oprávňuje k vstupu do lietadla. Už takmer pri všetkých leteckých spoločnostiach je možné spraviť si check-in aj v predstihu na stránke leteckej spoločnosti.

 

Batožina

V prípade príručnej batožiny by ste mali prihliadať na fakt, že si ju beriete na palubu lietadla, preto by Vám nemala spôsobovať problémy napr. s manipulovateľnosťou. Do príručnej batožiny si môžete zabaliť max. jeden liter tekutín (lak na vlasy, parfém, deodorant...) balených v max 100ml fľaštičkách, ktoré musia byť uložené v špeciálnych znovuuzatvárateľných vreckách. Súčasťou príručnej batožiny nesmú byť žiadne ostré predmety (pilníky, nožničky, žiletky...).

Do batožiny, ktorá bude umiestnená v batožinovom priestore môžete zabaliť všetko, neodporúčame tam dávať cennosti, fotoaparáty a pod.

 

Povolené limity vybraných leteckých spoločností:

 

letecká spoločnosť

odbavená batožina (hmotnosť)

príručná batožina (rozmer v cm)

príručná batožina (hmotnosť)

Air Berlin

23 kg

55x40x20

6 kg

Austrian

23 kg

55x40x23

8 kg

Lufthansa

23 kg

55x40x23

8 kg

ČSA

23 kg

55x45x25

8 kg

British Airways

23 kg

56x45x25

23 kg

KLM

23 kg

55x25x35

12 kg

Air France

23 kg

55x35x25

12kg

Aeroflot

23 kg

55x40x20

10 kg

Alitalia

23 kg

55x35x25

8 kg

Lot

23 kg

55x40x23

8 kg

Iberia

23 kg

56x36x23

10 kg

Swiss

23 kg

55x40x23

8 kg

Emirates

30 kg

55x38x20

7 kg

Qatar Airways

23 kg

50x37x25

7 kg

Turkish Airlines

20 kg

55x40x23

8 kg

Air Canada

23 kg

55x40x23

10 kg

Qantas

23 kg

55x40x20

7 kg

Nízkonákladové letecké spoločnosti majú príručnú batožinu v cene, avšak batožina, ktorá ide do podpalubia je stále spoplatnená. 

  

Po check-ine

Ak už máte batožinú odovzdanú a v ruke boarding pass, postupujte k detekčnej kontrole. Pri kontrole treba dodržať nasledovné:

  • umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás
  • ak prepravujete notebook a mobilný telefón, vyberte ho a vložte do samostatnej prepravky
  • vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély a detskú stravu
  • vyzlečte si kabát, bundu a pod., dole treba dať aj hodinky a opasok
  • vyprázdnite vrecká od kovových predmetov ako kľúče, mince
  • po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov

Po kontrole si ešte raz na monitore skontrolujte, či sa nezmenila Vaša odletová brána - gate. Ak sa k bráne dostavíte neskoro, dopravca je oprávnený vylúčiť Vás z prepravy bez nároku na kompenzáciu. Letecké spoločnosti nie sú povinné vyzývať oneskorených cestujúcich, aby sa dostavili k odletovej bráne.

 

Po prílete

si dobre skontrolujte, či je Vaša batožina v poriadku. V prípade jej poškodenia alebo straty, je potrebné bezprostredne, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať reklamačné oddelenie označené aj ako Lost and Found alebo Baggage Claim Office. Tam spíšete protokol o spôsobenej škode, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností.

 

Meškanie lietadla

Ak sa včas dostavíte na odbavenie (check-in) k letu (vrátane charterového),s odletom z letiska EÚ alebo s príletom na letisko EÚ z letiska mimo EÚ (ak let prevádzkuje spoločnosť z krajiny EÚ) a ak letecká spoločnosť prevádzkujúca let predpokladá meškanie:

  • 2 hodiny a viac pre let s trasou kratšou ako 1500 km
  • 3 hodiny a viac pri letoch v rámci EÚ s trasou dlhšou ako 1500 km
  • 3 hodiny a viac pri letoch mimo územia EÚ s trasou 1500 až 3500 km
  • 4 hodiny a viac pri letoch mimo územia EÚ s trasou dlhšou ako 3500 km

Letecká spoločnosť Vám musí zabezpečiť stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie.

Ak meškanie lietadla presiahne 5 hodín, letecká spoločnosť vám má ponúknuť aj vrátenie peňazí za letenku (prípadne aj bezplatným let späť do pôvodného miesta odletu).